REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE PODSJEĆA NA OBAVEZU POŠTOVANJA PRAVILA I PROPISA TOKOM IZBORNE KAMPANJE

Izborna kampanja za Opšte izbore u Bosni i Hercegovini počinje danas, 02. septembra 2022. godine. Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) ovim putem podsjeća sve pružaoce medijskih usluga na obavezu poštivanja pravila i propisa Agencije, kao i drugih relevantnih propisa koji se primjenjuju u ovom periodu.

Pružaoci medijskih usluga dužni su da se tokom trajanja izborne kampanje pridržavaju odredbi Poglavlja 16. Izbornog zakona BiH i Pravilnika o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora, te Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija. U slučaju utvrđenih kršenja, Agencija će izreći izvršne mjere u skladu za Zakonom o komunikacijama.

Konačno, u cilju omogućavanja ostvarivanja jednakih prava na pristup informacijama, Agencija i ovom prilikom poziva sve televizijske stanice da izborne programe u najvećoj mogućoj mjeri učine pristupačnim osobama sa oštećenjem sluha, kao i slijepim i slabovidnim osobama, te osobama sa intelektualnim teškoćama i teškoćama u učenju/čitanju.