Rekonstrukcija Fejićeve, treća etapa

 

 

Mostar 21. 3. 2016. – Zbog različitih izvora finansiranja radovi na rekonstrukciji ulice Braće Fejića – etapa 3 razdvojeni su na dvije javne nabavke i to po vrsti radova: Rekonstrukcija podzemne infrastrukture u ulici Braće Fejića – etapa 3 i Rekonstrukcija partera i uličnog mobilijara u ulici Braće Fejića u Mostaru – etapa 3, sve prema izvedbenom projektu izrađenom od strane G.D. Bišina d.o.o. Mostar projektni biro ARHI Plus.

Izvor-i financiranja nabavke su: Proračun Grada Mostara za 2015.godinu, dokument Okvirnog proračuna za period 2015-2017, Vlada FBiH- sredstava GSM licence,  Fond za zaštitu okoline Federacije BiH i ostali.

U ovoj etapi izvode se radovi na relaciji od Male Tepe do Solakovića sokaka. Kompletan prikaz zone obuhvata radova možete vidjeti na crtežu u prilogu. Na istom crtežu jasno su naznačene površine popločavanja i površine koje će biti asfaltirane.

Procijenjena vrijednost radova bila je:

  1. Za javnu nabavku radova: “Rekonstrukcija partera i uličnog mobilijara u ulici Braće Fejića u Mostaru – etapa 3“ – 2.000.000,00 KM (bez PDV-a);
  2. Za javnu nabavku radova: “Rekonstrukcija podzemne infrastrukture u ulici Braće Fejića u Mostaru – etapa 3“ – 1.000.000,00 KM (bez PDV-a) ;

Donesene su odluke o odabiru najpovoljnijih ponuđača.

U postupku javne nabavke radova: “Rekonstrukcija partera i uličnog mobilijara u ulici Braće Fejića u Mostaru – etapa 3“ odabran je ponuđač JV HP Investing d.o.o. Mostar i Građevinar Fajić d.o.o. Mostar, dok je u postupku javne nabavke radova: “Rekonstrukcija podzemne infrastrukture u ulici Braće Fejića u Mostaru – etapa 3“ odabran ponuđač Amitea d.o.o. Mostar.

Ukoliko ne bude žalbenih procesa početak radova se može očekivati početkom mjeseca maja tekuće godine.

Zbog same prirode radovi se moraju odvijati u suhim uvjetima tako da je neminovno izvođenje radova u period turističke sezone. Da bismo postigli maksimalne učinke u izvođenju radova i minimalne gubitke građanstva tj. privrednih subjekata u sezoni radovi će se izvoditi po određenim fazama.

 

Grad Mostar

Odjel za urbanizam i građenje