Sanitarna sječa platana u Mostaru

Mostar,19.06.2020.god. Služba za komunalne poslove Grada Mostara priprema projekt sanitarne sječe, sasušenih – uginulih stabala platana u zaštićenoj aleji, u Ulici kneza Branimira IV. ”Zbog rizika za sve sudionike u prometu u Ulici kneza Branimira IV, dijelove krošnje na stablima javorolisnog i manjim dijelom orijentalnih platana mora se ukloniti zbog bojazni od njihovog urušavanja” – kazao je gostujući u programu Mostarske panorame Bojan Spasojević iz Službe za komunalne poslove grada Mostara. O datumu ove sječe, a zbog zaustavljanja prometa u Ulici kneza Branimira IV, javnost  će biti pravodobno obaviještena na valovima našega Radija.

 

AUDIO: Bojan Spasojević