SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BiH: Tražimo upute i pojašnjenja koje se odnose na rad zaposlenika u općinama i gradovima

 

SARAJEVO, 27. mart/ožujak – Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, i u ovom izrazito kriznom periodu, u punom je kapacitetu na usluzi svojim članicama i posvećen prevenciji i suzbijanju daljeg širenja koronavirusa (COVID – 19) u našoj zemlji.
U stalnoj smo komunikaciji s našim članicama i redovno pratimo mjere koje uvode općine i gradovi na prevenciji i suzbijanju koronavirusa, te nastojimo objediniti sve najbolje primjere i prakse s lokalne razine a i te informacije uredno razmijeniti među našim članicama.
Općine i gradovi, kao razina vlasti koja je najbliži građanima, preuzeo je značajan dio obaveza koje se odnose na prevenciju i suzbijanje koronavirusa.
Mjere koje provode po nalogu Federalnog stožera/štaba civilne zaštite i kantonalnih stožera/štabova, kao i dodatne mjere koje poduzimaju predstavljaju značajno financijsko opterećenje za jedinice lokalne samouprave radi čega im je potrebna dodatna pomoć viših razina vlasti.
Stoga apeliramo prema Vijeću ministara i Vladi Federacije BiH da pruže financijsku i materijalnu pomoć lokalnim zajednicama kako bi mogli adekvatno i primjereno djelovati u skladu sa zahtjevima.
Također, Savez pravovremeno reagira na osnovu inicijativa članica, a najaktualniji je zahtjev koji smo uputili nadležnim ministarstvima u FBiH kojim tražimo upute i pojašnjenje koje se odnosi na rad zaposlenika općinskih/gradskih organa uprave u novonastalim izvanrednim okolnostima vezanim za proglašenje stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH.
Na lokalnom nivou formirani su općinski/gradski krizni stožeri/štabovi koji svaki dan izvještavaju svoje građane o poduzetim aktivnostima i preporukama putem svojih web stranica, društvenih mreža, tv i radio kanala i na druge načine, a sve kako bi informacije u realnom vremenu došle do svih građana.
Izdvajaju se sredstva za pomoć ugroženim građanima, osiguravaju se prehrambeno higijenski paketi. Neke općine/gradovi izdvajaju sredstva i za proljetnu sjetvu. Također se uspostavljaju izolatoriji za slučaj širenja epidemije koronavirusom. Osigurava se medicinska oprema zdravstvenim radnicima. Sačinjeni su telefonski imenici najvažnijih kontakt telefona na web stranicama općina i gradova, kako bi građanima bili na usluzi ukoliko imaju zahtjeva ili im je potrebna pomoć. Uključena su i komunalna poduzeća za pojačano čišćenje javnih površina. I još mnoge druge preventivne mjere koje će spriječiti širenje COVID – 19 i pomoći građanima u ovom teškom periodu.
Savez općina i gradova FBiH, također daje punu podršku vlastima koje u ovoj složenoj situaciji donose važne odluke za naše građane i našu ekonomiju.

SOGFBiH