Servisne informacije- Matični ured -Grad Mostar

Podaci upisa u matične knjige koje se vode na području Grada Mostara za razdoblje od 25. veljače do 2. ožujka 2016.

Upisi u matičnu knjigu rođenih: Ukupno je upisano 14 novorođene djece od toga 7 ženske i 7 muške

Upisi u matičnu knjigu vjenačnih: Ukupno je upisano 2 sklopljena braka

Upisi u matičnu knjigu umrlih: Ukupno je upisano 20 osoba.

grad-uzice-servisne-informacije-i-vazni-telefoni-servisne-info_51e78dd47e4e3