Specijalistički studij „Suvremeni sigurnosni izazovi“ u akademskoj 2021./ 2022. godini

Mostar – Sveučilište u Mostaru vrši upis studenata na jednogodišnji poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij „Suvremeni sigurnosni izazovi“ u akademskoj 2021./ 2022. godini. Na poslijediplomski specijalistički studij mogu se prijaviti:
– pristupnici koji su završili preddiplomski i diplomski studij ili integrirani studij i ostvarili najmanje 300 ECTS bodova te stekli naziv magistra struke.
– pristupnici koji su stekli kvalifikacije po starom studijskom programu – VII/1 (do uvođenja bolonjskog sustava).
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: magistar specijalist sigurnosti.
Transformacija postojećih i pojava novih sigurnosnih izazova nametnula je potrebu za akademskim osposobljavanjem relevantnih stručnjaka iz oblasti sigurnosti za suprotstavljanje suvremenim sigurnosnim izazovima koje nose terorizam i nasilni ekstremizam, suvremeni organizirani kriminalitet i korupcija, prijetnje informacijsko-komunikacijskim sustavima, hibridne prijetnje i suvremene geopolitičke tendencije.
Za dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti na mail specijalisticki.sigurnost@sum.ba
Gost našeg radija u povodu pokretanja novog studija bio je doc.dr.sc.  Dražen Barbarić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
AUDIO: Doc.dr.sc. Dražen Barbarić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru