Sportom do inkluzije – učinimo sportske aktivnosti dostupne svima

Zahvaljujući projektu Mostar – Prostori koji pokreću kroz poziv “Grad za sve – građanske akcije” udruga “Zdrav život – KINEZIS” je aplicirala i dobila sredstva za realizaciju projekta “Sportom do inkluzije” koji će realizirati u suradnji sa Udruga za Down sindrom Mostar!

Igra i sportske aktivnosti su sastavni dio života ljudi različite dobi, pogotovo djece i mladeži. Pored psihofizičkog razvoja sport ima veliku društvenu i socijalnu ulogu kod djece. Sport predstavlja opće ljudsko dobro. On je jedan od najizrazitijih oblika čovjekove kreativnosti i komunikacije sa drugima. Zbog nedvojbene vrijednosti sporta, vrata sporta trebala bi biti otvorena svim građanima Grada Mostara.  U skladu sa tim glavni cilj ovog projekta je da se kroz obuku i uključivanje u sport i tjelesnu aktivnost stvori inkluzivno ozračje između raznih društvenih skupina, osobito onih marginaliziranih među kojima su i  osobe s Down sindromom.

Pridružite se našim sportskim treninzima koji su otvoreni za sve zainteresirane i održavaju se dva puta tjedno u popodnevnim terminima na košarkaškom igralištu na Trim stazi na Bijelom Brijegu i Sveučilišnoj sportskoj dvorani “Zlatko Dalić” u sklopu kampusa Rodoč, Sveučilišta u Mostaru. Treninzi su besplatni, a dodatne informacije o vremenu i rasporedu treninga možete dobiti na broj 063 548 958. Inkluzivni karakter samih treninga podrazumijevati će gostovanja drugih sportskih kolektiva sa područja Mostara koji će prezentirati svoje sportove.

 

Pored samih treninga u sklopu projekta organizirati ćemo i edukativne radionice i predavanja koja će također biti otvorena i besplatna za sve zainteresirane. 

Sve aktivnosti u sklopu projekta biti će pravovremeno najavljene na našoj službenoj web stranici www.kinezis.ba i društvenim mrežama:

Facebook “Udruga Zdrav život – Kinezis : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064286671522 

Instagram “Kinezis.ba” : https://www.instagram.com/kinezis.ba/

 

Hvala People in Need Bosnia and Herzegovina i Vladi Ujedinjenog Kraljevstva British Embassy Sarajevo što su prepoznali naš projekt kao važan za grad Mostar i pružili mu financijsku podršku!