Sveučilište u Mostaru objavilo Vodič za buduće studente

 
Sveučilište u Mostaru objavilo je tiskano i online izdanje Vodiča za buduće studente za akademsku 2016./2017. godinu.
Vodič sadrži nastavne planove i programe svih članica Sveučilišta u Mostaru: Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Fakultet strojarstva i računarstva, Fakultet zdravstvenih studija, Farmaceutski fakultet, Filozofski fakultet, Građevinski fakultet, Medicinski fakultet, Pravni fakultet i Akademija likovnih umjetnosti.
U vodiču se nalaze i informacije o Studentskom centru – Studentskom domu, Studentskom zboru i Uredu za podršku studentima s posebnim potrebama.
Rektorica Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Ljerka Ostojić u uvodniku poziva buduće studente da se upoznaju s programima na Sveučilištu u Mostaru. „Stjecanje novih znanja i vještina traži određena odricanja, ali se ona na kraju uvijek isplate“, ističe rektorica Ostojić.
Vodič sadrži i detaljne informacije o cjelokupnom postupku o upisima na fakultete.
Sadržaj vodiča možete vidjeti na stranici: http://sve-mo.ba/vodic%20za%20brucose.pdf