Turistička zajednica HNŽ-a prezentirala projekt RiTour

 

U mostarskom hotelu Ero danas je prezentiran projekt RiTour– „Valorizacija kulturne i prirodne baštine kroz prekograničnu suradnju urbanih turističkih destinacija na kraškim rijekama jadranskog bazena“, koji financira Europska unija u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020.
Okupljenim gostima i predstavnicima medija obratili su se direktor Turističke zajednice HNŽ-a Andrija Krešić, te pomoćnik direktora Turističke zajednice HNŽ-a Semir Temim i viši stručni suradnik Turističke zajednice HNŽ-a Ramiz Bašić, koji su i prezentirali projekat.
Projekat implementira Turistička zajednica HNŽ-a u suradnji sa nositeljem projekta Javnom ustanovom RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, te projektnim partnerima: Grad Solin, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije “More i Krš”, Grad Mostar i Turistička organizacija Podgorice.
Osim izgradnje jednostavne posjetiteljske infrastrukture i nabavke tematske opreme u svakom od gradova, projekat je usmjeren na poboljšanje načina upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom kroz suradnju aktera koji imaju različite kompetencije i nadležnosti, zatim aktivaciju ekonomskog potencijala održivog korištenja baštine kroz uključivanje i edukaciju ciljanih grupa iz oblasti turizma, promociju destinacija na međunarodnom nivou i povećanje broja posjetitelja, te na koncu podizanje svijesti šire zajednice o važnosti očuvanja baštine i njenog primjerenog korištenja.
Turistička zajednica HNK/Ž će u okviru svojih projektnih aktivnosti provesti sljedeće infrastrukturne radove: izgradnja tri ribarska mjesta na rijeci Buni (ribarsko mjesto pogodno za ribolov, naročito za fly fishing); uređenje izvorišta na lokalitetu Bare te revitalizacija cjelokupnog prostora; uređenje ribarske staze u Blagaju, koja je ujedno i staza za šetanje pored rijeke Bune (kaldrma od Karađozbegovog mosta prema Vrelu Bune).
Projektni partneri izradit će zajedničku publikaciju “Urbane destinacije na rijekama jadranskog bazena” koja će promovirati naše gradove kroz priču o rijekama. Ova publikacija, ilustrirana fotografijama prirodnih i kulturnih dobara, služiti će za dugogodišnju promociju naših gradova posjetiteljima. JU RERA izraditi će zajedničku multimedijalnu prezentaciju “Povijest prema ušću rijeka” i “Jadranska pastrva” koja će biti predstavljena u turističkim info centrima gradova sudionika projekta.
TZ HNŽ, zajedno sa ostalim partnerima, surađivati će na izradi navedenih promotivnih materijala.
Ukupna vrijednost projekta je 840.700,03 eura, od čega Turistička zajednica HNŽ-a sudjeluje sa proračunom od 98.589,16 eura.
Provedba projekta će trajati 30 mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2019. godine.

 

AUDIO: Andrija Krešić