U Mostaru počela Druga konferencija o efektima provedbe Pestalozzi programa

 

MOSTAR – Federalna ministrica obrazovanja i nauke dr.sc. Elvira Dilberović otvorila je u ponedjeljak, 16.05.2016. godine, u Mostaru, Drugu konferenciju „Efekti provedbe Pestalozzi programa u Federaciji BiH“, koju organizira Federalno ministarstva obrazovanja i nauke / znanosti, u saradnji s Vijećem Evrope.

Ovom prilikom ministrica Dilberović, između ostalog, osvrnula se na uobičajene modele stručnog usavršavanja u oblasti obrazovanja koji – kako je naglasila – ne pružaju prosvjetnim radnicima u dovoljnoj mjeri mogućnost da kompetentno odgovore na izazove koje pred njih postavlja savremena nastava.

„Stoga su inovativni načini profesionalnog usavršavanja, poput obuka u okviru Pestalozzi programa, neophodni u nastavi usmjerenoj na učenika. Ovaj program Vijeća Evrope obrazuje prosvjetne radnike za promjene te ih obogaćuje novim znanjima i iskustvima. Na evropskim seminarima i radionicama mogu saznati o najnovijim aktivnostima i postignućima u obrazovanju te razmijeniti iskustva s kolegama iz inozemstva“, dodala je Dilberović, pozvavši prosvjetne radnike da u što većem broju apliciraju za sudjelovanje u Pestalozzi programu obuke i zajedno s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke doprinesu obrazovanju za promjene.

Inače, s ciljem razvijanja pluralizma u odgojno-obrazovnoj praksi kroz upoznavanje i afirmiranje Pestalozzi programa obuke namijenjene stručnjacima u oblasti obrazovanja, na Konferenciji će biti prezentirani efekti njegove provedbe u Federaciji Bosne i Hercegovine te nove mogućnosti koje pruža ovaj program Vijeća Evrope. U radu skupa sudjeluju stručnjaci u oblasti odgoja i obrazovanja, predstavnici kantonalnih ministarstava obrazovanja, prosvjetno-pedagoških zavoda, osnovnih i srednjih škola te Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH.

Bosna i Hercegovina je pristupanjem Evropskoj kulturnoj konvenciji, 29.12.1994. godine, stekla pravo sudjelovanja u Pestalozzi programu. Obuka se kontinuirano provodi tokom cijele godine na seminarima, radionicama i modulima koji se održavaju u državama potpisnicama Konvencije. Pravo sudjelovanja imaju stručnjaci u oblasti obrazovanja, a detaljne informacije o aktivnostima u ovoj godini nalaze se na web-stranicama Vijeća Evrope i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke / znanosti.

U ovoj godini je, do sada, obrađeno 29 on-line prijava koje su pristigle za sudjelovanje na radionicama u Rumuniji, Njemačkoj, Hrvatskoj, Francuskoj, Austriji, Andori, Norveškoj, Španiji.

FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE / ZNANOSTI