U srijedu, 2.3. u Sarajevu sjednica Ekonomsko – socijalnog vijeća

Sarajevo, 29.2.2016. – U srijedu (2.3.2016.), u sjedištu Vlade FBiH, bit će održana 8. (109.) sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine s početkom u 15.00 sati (Alipašina 41).

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:
1. Usvajanje zapisnika s redovne 7. (108.) sjednice ESV-a;
2. Prednacrt zakona o preuzimanju finansiranja neizmirenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike zaposlene u privrednim društvima s većinskim državnim kapitalom, javnim preduzećima i ustanovama u FBiH u periodu 01.4.1992. – 31.12.2014. godine;
3. Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu;
4. Izvještaj o radu ESV-a za 2015. godinu i realizacija zaključaka ESV-a;
5. Usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju ESV-a za 2015. godinu i finansijski plan poslovanja ESV-a za 2016. godinu;
6. Razno.

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

images