Uprava JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar donijela odluku o jednostranom raskidu ugovora o opskrbi strujom Aluminija d.d. Mostar

Mostar, 13. lipnja 2019. godine:U Aluminiju d.d. Mostar ponovno su nastali problemi vezani za  za nabavku električne energije.Podsjetimo Temeljem odluke Skupštine JP Elektroprivreda HZ HB od 21. prosinca 2018., dana 27.prosinca 2019. zaključen je ugovor o opskrbi električnom energijom s kupcem Aluminij d.d. Mostar za 2019. godinu. Ugovor je zaključen s odgodom plaćanja na rok od 60 plus 60 dana.

Kako je istaknula u interviewu za radio Mostarska panorama Marije Buntić, rukovoditeljice Sektora korporativnih komunikacija JP Elektroprivrede HZ HB imajući u vidu značaj opstojnosti Aluminija d.d. Mostar nakon toga zaključen je aneks navedenog ugovora kojim je ugovoreno obročno plaćanje fakture za isporučenu električnu energiju  za siječanj 2019. u dva obroka s rokom od 60 dana, tako da je krajnji rok plaćanja bio 5. lipnja 2019. godine.

-Kako kupac Aluminij d.d. Mostar do tog dana nije izvršio svoje ugovorne obveze, istaknula je Buntić, dana 6. lipnja 2019. godine poslali smo im opomenu zbog neplaćanja pred raskid ugovora i obustavu  isporuke električne energije, kojom smo zahtijevali izmirenje ugovorenih obveza u što je mogućem kraćem roku, a najkasnije u roku od osam dana.

-Obavijestili smo ih da ćemo u protivnom biti prinuđeni raskinuti ugovor o opskrbi električnom energijom zbog neizvršenja obveza plaćanja isporučene energije o obustaviti daljnju isporuku električne energije Aluminiju d.d. Mostar- kazala je Buntić.

Uprava Aluminija obavijestila je Elektroprivredu, prije isteka opomene, 10. lipnja da nije u mogućnosti platiti dospjeli dug i zamolila Upravu Društva da im se osigura isporuka električne energije do nedjelje, 16. lipnja 2019. godine do 24.00 sata, te da od 00.00 sati, 17. lipnja 2019. godine imaju drugog opskrbljivača električnom energijom.

Uprava JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar je u četvrtak, 13. lipnja 2019. godine donijela odluku o jednostranom raskidu ugovora o opskrbi električnom energijom Aluminija d.d. Mostar zbog neizvršenja ugovornih obveza s ciljem zaštite interesa poduzeća i 200 000 aktivnih kupaca.

Istodobno uvažena je njihova molba i nastavit će se s opskrbom do 16. lipnja 2019. godine. O svemu navedenom bit će obaviješteni Elektroprijenos i NOS BIH, kako bi se poduzele aktivnosti utvrđene Mrežnim kodeksom.

Prema riječima rukovoditeljice Buntić ukupan dug Aluminija d.d. Mostar prema JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je preko 280 milijuna KM i bit će poduzete sve zakonom dopuštene radnje s ciljem naplate potraživanja i zaštite interesa poduzeća.

Na koncu je istaknula kako je poslovanje Elektroprivrede HZ HB stabilno, te da jamče dostatnu, kvalitetnu i kontinuiranu isporuku električne energije svim potrošačima.

AUDIO: Marija Buntić, rukovoditeljica Sektora korporativnih komunikacija JP Elektroprivrede HZ HB