Upravno vijeće ZZO – a HNŽ-a održalo 27. redovitu sjednicu

 

U direkciji Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a Upravno vijeće Zavoda održalo je 27. redovitu sjednicu. Na održanoj sjednici članovi Vijeća razmatrali su i usvojili Izvadak iz zapisnika s prethodne sjednice, Izvješće o radu UV – a za 2015. godinu i Program rada Upravnog vijeća za 2016. godinu, pet odluka, sedam izvješća i jednu informaciju.
Po usvajanju Izvatka iz zapisnika s prethodne sjednice UV – a te Izvješća o radu za 2015. godinu i Programa rada Upravnog vijeća za 2016. godinu članovi vijeća razmatrali su Odluku o stavljanju izvan snage Prijedloga Odluke o iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava. Pojašnjavajući predloženu odluku direktor Zavoda, Rade Bošnjak, dao je dodatno pojašnjenje iste kazavši kako je riječ o odluci koju je 2011. godine prethodno Upravno vijeće Zavoda, putem resornog ministarstva, uputilo u daljnju proceduru.
„Tijekom ovogodišnje distribucije premije osiguranja (markice) u javnosti je potaknuto pitanje Osnovnog paketa zdravstvenih prava donesenog od strane Parlamenta F BiH 2009. godine, odnosno pitanje oslobađanja određenih kategorija osiguranika od osobnog sudjelovanja (participacije) u troškovima zdravstvene zaštite što je stvorilo određeno nerazumijevanje kod osiguranika. Po važećoj Odluci Skupštine HNŽ-a  iz 2006. godine niti jedna kategorija osiguranika nije oslobođena osobnog sudjelovanja, odnosno plaćanja participacije ili kupovine premije osiguranja (markice) koja zamjenjuje participaciju za 134 usluge. Glede Osnovnog paketa zdravstvenih prava želim vas upoznati kako provedbeni akti za primjenu istog nisu doneseni, te zbog toga Odluka o osnovnom paketu zdravstvenih prava nije primijenjena niti u jednoj županiji/kantonu i istu nije moguće primijeniti“ kazao je direktor Bošnjak.
Obzirom na nemogućnost primjene Odluke o osnovnom paketu zdravstvenih prava Upravno vijeće je donijelo Odluku o stavljanju izvan snage Prijedloga Odluke o iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava te usvojilo zaključak kojim je obvezalo direktora i Stručnu službu Zavoda izraditi prijedlog nove odluke koju će Vijeće, na jednoj od narednih sjednica, razmatrati i nakon prihvaćanja uputiti u daljnju proceduru.
Također, na održanoj sjednici Upravno vijeću donijelo je Odluku o doznačavanju sredstava osobnog sudjelovanja osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite (sredstva prihodovana distribucijom premije osiguranja – markice za 2016. godinu) zdravstvenim ustanovama (bolnicama i domovima zdravlja) u HNŽ-u.
Pored navedenih odluka članovi vijeća su razmatrali i usvojili Izvješće o izvršenju financijskog plana Zavoda za 2015. godinu, izvršenju plana javnih nabavki, potrošnji lijekova, privremenoj spriječenosti za rad preko 42 dana te Izvješće o upućivanju osiguranika na liječenje izvan HNŽ-a.
Direktor ZZO-a HNŽ-a  Rade Bošnjak iskoristio je prigodu održane sjednice i svim članovima Upravnog vijeća i njihovim obiteljima koji slave blagdan Uskrsa zaželjeti sretan i blagoslovljen Uskrs.