VLADA FBiH: IMENOVATI ČLANOVE POTKOMISIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

29.2.2016.: Vlada Federacije BiH danas je na žurnoj, telefonski održanoj sjednici, razmatrala zahtjev za imenovanje predstavnika institucija BiH u svojstvu zamjenika predsjednika za članstvo i rad u Komisiji i potkomisijama za europske integracije i Posebnoj skupini za reformu javne uprave, a u skladu s Odlukom o sustavu koordinacije procesa europskih integracija u BiH.
S tim u vezi, Vlada FBiH je zadužila resorne federalne ministre da imenuju po jednog člana u sedam potkomisija za europske integracije i Posebnu grupu za reformu javne uprave koji će, ujedno, biti zamjenici predsjedavajućeg potkomisije, a u rangu tajnika ministarstva ili pomoćnika ministra.
Ove predstavnike će imenovati Federalno ministarstvo trgovine (Potkomisija za trgovinu, industriju carine i oporezivanje i Potkomisija za unutarnje tržište i konkurenciju), poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Potkomisija za poljoprivredu i ribarstvo), financija (Potkomisija za ekonomska i financijska pitanja i statistiku), unutarnjih poslova (Potkomisija za pravosuđe i unutarnje poslove), rada i socijalne politike (Potkomisija za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku), okoliša i turizma (Potkomisija za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj).
Član Posebne skupine za reformu javne uprave bit će koordinator Vlade FBiH za reformu javne uprave.
Imenovanja je potrebno dostaviti Glavnom tajništvu Vlade FBiH najkasnije do 3. ožujka 2016. godine.
Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije zadužen je da pripremi Uputstvo o djelovanju članova imenovanih u potkomisije i posebnu skupinu za reformu javne uprave.

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

euFlag