Vlada pohvalila rad MUP-a

Mostar -Na današnjoj, 20. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je, na prijedlog Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, usvojila Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNŽ „Parka prirode Hutovo blato“ za razdoblje od 2013. godine do 2023. godine, koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Kako je istaknuto u prezentaciji Plana, nije predviđena nova gradnja, nego se postojećim objektima ili zamjenskim građevinama mijenja nakana sukladno utvrđenim mogućnostima korištenja prostora. Naglašeno je i kako je dat niz smjernica i preporuka za razvitak turizma kao najvažnije gospodarske djelatnosti Parka, te utvrđene tri turističko-ugostiteljske zone: postojeća na Karaotoku i  novoplanirane Londža i Košćela. Planirane su i sportsko-rekreacijske zone: Karaotok – namijenjena za razvitak sportske infrastrukture, kampa i autokampa, te zone na jezerima Svitava i Škrka.

S ciljem poboljšanja materijalnog statusa bolnica, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, JU Kantonalnoj bolnici „Dr. Safet Mujić“ Mostar i JU Općoj bolnici Konjic u ukupnom iznosu od 333.333,32 KM.

Na prijedlog Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada je usvojila Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o načinu označavanja i evidentiranju naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva. Nacrtom Zakona, koji će biti upućen u skupštinsku proceduru, među ostalim, propisuje se uspostava središnje baze podataka registra prostornih jedinica i adresnog registra za teritorij cijele HNŽ.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila više odluka, među kojima, Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije namjenska sredstva vodnih naknada za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 5.694.842,48 KM.  Program će, kroz različite projekte, biti  realiziran u svim jedinicama lokalne samouprave u HNŽ.

Iz resora Ministarstva unutarnjih poslova, usvojena je Informacija o aktivnostima koje je to Ministarstvo provelo protekloga tjedna u Mostaru za vrijeme održavanja izuzetno značajnih događaja. Vlada je pohvalila rad i angažman policijskih službenika koji su sudjelovali u osiguranju manifestacija i provedbi mjera operativnog, fizičkog i prometnog osiguranja kako bi se stvorili uvjeti za siguran boravak visokih dužnosnika i drugih gostiju na području Mostara i HNŽ.