Zajednički sastanak Županijskog odbora HDZ-a BiH Hercegovačko-neretvanske i HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije

 

Na inicijativu Županijskog odbora HDZ-a BiH Hercegovačko-neretvanske županije u ponedjeljak 7. svibnja u Malom Stonu je održan sastanak sa Županijskim odborom HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije.

Predsjednici županijskih odbora te načelnici pograničnih općina dviju susjednih županija razgovarali su o prekograničnoj suradnji, pitanju vodoopskrbe pograničnih mjesta te o prometnoj povezanosti.

Predsjednik Županijskog odbora HDZ-a BiH HNŽ-a Ljubo Bešlić naglasio je kako je ovaj sastanak uvod u zajedničku suradnju dviju županija kojom će se nastojati riješiti svi problemi koji se tiču pograničnih mjesta. Prvenstveno je potrebno riješiti problem vodoopskrbe na području Čapljina-Gabela-Ravno-Neum te problem izvorišta u Doljanima u Općini Čapljina.

Kako bi se poboljšala prometna povezanost dviju županija, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije Branko Bačić naglasio je kako je potrebno inicirati zajedničku suradnju ovih dviju županija te ustrajati na izgradnji cestovne infrastrukture.

Kako bi se smanjile gužve na granicama, predloženo je nekoliko rješenja koja je potrebno realizirati zajedno s Hrvatskim cestama i ministarstvima obiju država. Potrebno je osigurati financijska sredstva jedinica lokalne samouprave te lokalnih poduzeća pa i Hrvatskih voda kako bi omogućili daljnju izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje, zatim za sanitarnu zaštitu izvorišta, sredstva za izgradnju određenih prometnica kao i proširenje postojećih graničnih prijelaza

Predstavnici Županijskog odbora HDZ-a BiH Hercegovačko-neretvanske županije podržali su izgradnju Pelješkog mosta čime bi se rasteretio granični prijelaz u Neumu i omogućila cestovna prohodnost.