Započela realizacija projekta CRB II u HNŽ – u

MOSTAR, 9. ožujka 2016. – Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, glavna savjetnica gradonačelnika Mostara Radmila Komadina i Kemal Isaković direktor Uprave za prognane i izbjegle HNŽ-e potpisali su danas u Gradskoj vijećnici u Mostaru Sporazum o suradnji na provođenju državnog projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“ u okviru Projekta CEB II za Mostar i Konjic, čime je službeno započela realizacija Projekta CRB II u HNŽ-u.
Vlada FBiH je za projekt CEB II uzela kreditno zaduženje od 41 milijuna eura, kazao je Ramić, te da će na taj način stambeno zbrinuti značajan broj onih osoba koji su u stanju socijalne potrebe i koji se nalaze u 93 kolektivna centra na području FBiH.
„Kroz ovaj projekt u HNŽ-u ćemo izgraditi 58 stanova ukupne vrijednosti 1,4 milijuna eura, od čega je učešće domaćih vlasti negdje oko 300 000 eura, kazao je federalni ministar, izrazivši nadu kako bi do kraja projekta 80 posto korisnika kolektivnih centara trebalo biti stambeno zbrinuto.
Potpisivanjem Sporazuma o suradnji na provođenju državnog projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“ u okviru Projekta CEB II, za grad Mostar izgradit će se zgrada sa 48 stanova na tri lokacije na području Grada, kazao je Ramić, dodavši kako ukupna vrijednost projekta iznosi 1 084 127 eura, od čega učešće domaćih vlasti iznosi 211 770, a kreditno zaduženje kod CEB Banke 872 357 eura.
S druge strane, u općini Konjic izgradit će se zgrada sa deset stanova, čime će stambeno biti zbrinuto 30 osoba. Ukupna vrijednost projekta iznosi 301 749 eura, od čega je učešće domaćih vlasti 92 500, a kreditno zaduženje 209 249 eura.
Ciljane grupe projekta su raseljene osobe i povratnici koji žive u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima te osobe u stanju socijalne potrebe za stambenim zbrinjavanjem, ustvrdio je federalni ministar, naglasivši pritom kako će se stambene jedinice dodijeliti korisnicima na trajno korištenje po modelu neprofitnog stambenog zbrinjavanja.
Glavna savjetnica mostarskog gradonačelnika Radmila Komadina, koja je ispred Grada popisala sporazum izrazila je zadovoljstvo što je Mostar sudionik projekta CEB II zajedno sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica i Upravom prognanike i izbjeglice HNŽ-a.
Naglasila je kako će se dio gdje je bio kolektivni smještaj u Sjevernom logoru osloboditi te dati na korištenje Univerzitetu Džemal Bijedić.
Prema potpisanom Sporazumu, planirano je da izgradnja zgrade započne u drugoj polovini 2016. godine.
Na području FBiH oko 2000 osoba nalazi u kolektivnim centrima, a na području HNŽ-a 88 obitelji, ili negdje oko 180 osoba.
Partneri u ovom projektu su UNHCR i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Ured za odnose s javnošću

Grada Mostara