Zasjedalo Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a

 

Članovi Vijeća razmatrali su i usvojili Izvadak iz zapisnika s prethodne sjednice, Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, potrošnji lijekova s Liste lijekova, liječenju izvan Županije, potrošnji ortopedskih pomagala i izvršenju financijskog plana Zavoda. Sva usvojena izvješća odnose se na razdoblje 01.01.do 30.06.2019. godine.
Pored izvješća članovi Vijeća razmatrali su i usvojili jednu odluku i dva pravilnika.

Izvješćem o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana evidentan je pad broja refundiranih doznaka koje su poslodavci refundirali od Zavoda za 3 % i porast troška po istima od 4 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kada je riječ o kontroli propisivanja bolovanja pozitivan pomak je u tomu što poslodavci sve više preuzimaju svoju ulogu u nadzoru zaposlenika na bolovanju. U prilog tomu govori i podatak kako je Služba za kontrolu bolovanja Zavoda u prvom polugodištu tekuće godine zaprimila 17 zahtjeva poslodavaca za kontrolu bolovanja dok je u cijeloj prethodnoj godini Zavod imamo samo 4 takva zahtjeva.
Usporedbom podataka o potrošnji lijekova s Liste lijekova za proteklih šest mjeseci 2019.godine u odnosu na isto razdoblju 2018. godine, zabilježeno je smanjenje broja izdanih recepata i pakiranja, uz neznatan financijski porast potrošnje od 0,7 %. i dalje, na liječenje kroničnih bolesti otpada preko 85% ukupne potrošnje lijekova s Liste lijekova.

Rezultati analize podataka vezanih za provedena liječenja izvan županije/kantona za prvih šest mjeseci 2019. godine usporedno s podatcima za isto razdoblje 2018. godine pokazuju smanjenje broja realiziranih uputnica za 5% i porast troškova liječenja za 12 % (nominalno za 92.532 KM). I ako je došlo do smanjenja broja upućenih osiguranika na liječenje izvan HNŽ/K ukupni troškovi su povećani jer je riječ o osiguranicima kojima se dijagnostika i liječenje vrlo složenih stanja sa teškim komplikacijama bolesti ne može dovršiti u ugovornim bolničkim ustanovama unutar županije/kantona. Ovo se ponajviše odnosi na maligne bolesti kod osiguranika svih dobnih skupina, te na oboljenja u pedijatrijskoj populaciji (kod djece osim malignih zabilježen je i porast troškova za liječenje reumatskih bolesti).

Kada je riječ o potrošnji ortopedskih pomagala u razdoblju 1.01.-30.06.2019. godine broj realiziranih odobrenja za korištenje ortopedskih i drugih pomagala smanjen je za 6,4 %, a broj korisnika za 9,5 % i smanjenje utroška financijskih sredstava za 2,3 %.
Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine pokazuje kako je, u proteklih pola godine, Zavod ostvario prihode u iznosu od 73.972.448 KM, što je 53,57% od iznosa predviđenog Financijskim planom za 2019. godinu, a izvršeni rashodi manji su od planiranih budući da je realizacija većine razvojnih projekata Zavoda planirana za drugu polovicu 2019. godine.
“Razlika prihoda nad rashodima prvenstveno je rezultat odgovornog i opreznog planiranja temeljenog na procijenjenim rizicima u naplati prihoda za tekuću godinu što se nažalost i ostvarilo. Sukladno trenutnim gospodarskim prilikama u Županiji Zavod bi, u drugoj polovici godine, realno mogao ostati bez cca. 3.000.000 KM poreznih prihoda što bi ugrozilo ispunjenje plana prihoda Zavoda za 2019. godinu. Hoće li ovaj rizik biti ostvaren vidjet ćemo” kazao je direktor ZZO HNŽ/K, Rade Bošnjak.
Pored usvojenih izvješća, a od posebnog značaja za osiguranike, je Pravilnik o sufinanciranju troškova liječenja, nabave lijekova i medicinskih sredstava koji je Upravno vijeće Zavoda jednoglasno usvojilo. Ovim pravilnikom lijekovi za epilepsiju i duševne bolesti skinuti su s financiranja preko Pravilnika o sufinanciranju i uvršteni na pozitivnu listu lijekova. Također, s pozitivne Liste lijekova skinuti su lijekovi somatotropin (hormon rasta) i alfa dorneza (lijek za cističnu fifrozu) i isti će biti financirani putem Pravilnika o sufinanciranju troškova liječenja, nabave lijekova i medicinskih sredstava. Pored navedenog izmjene Pravilnika odnose se i na povećanje prava osiguranika u liječenju niskomolekularnim heparinima, liječenju djece i omladine u stanju pothranjenosti (malnutricije) i djece oboljele od bulozne epidermolize dok je svim osiguranicima oboljelim od amiotrofične lateralne skleroze postotak sudjelovanja Zavoda povećan sa 50% na 100%.