ZAVRŠENA 46. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH

 

 

 

Mostar – Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je, na 46. sjednici koja je završena u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji, koji propisuje ciljeve, načela i pravila ove proizvodnje, označavanje organskih proizvoda, sistem kontrole u organskoj proizvodnji, registar subjekata, upravni i inspekcijski nadzor, uvoz, izvoz i stavljanje na tržište organskih proizvoda, prekršaje i druga pitanja od značaja za ovu oblast.

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na proizvode poljoprivrednog porijekla koji potiču iz svih faza organske biljne i stočarske proizvodnje, uključujući akvakulturu, kada su ti proizvodi stavljeni ili su namijenjeni stavljanju na tržište Federacije BiH.

Danas je utvrđen i u javnu raspravu u kantone upućen Nacrt zakona o opasnim materijama kojim su uređeni uvjeti za njihov prijevoz u cestovnom, željezničkom, zračnom i saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima, dužnosti pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju u tom prijevozu i uvjeti za ambalažu i vozila.

Federalna vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH. Na ovaj način je rok za podnošenje prijava za verifikaciju računa stare devizne štednje 31.12.2015. prolongiran do 31.12.2018. godine.

Tako će starim deviznim štedišama biti omogućeno da u redovitom postupku verificiraju potraživanja po ovoj osnovi, čime se izbjegavaju troškovi po osnovi dokazivanja visine potraživanja u sudskom postupku.

Danas je donesena i Odluka kojom se utvrđuju postupci i dinamika gotovinskih isplata verificiranih potraživanja po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji BiH za 2016. godinu.

Federalna vlada usvojila je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 65.800.000 KM. Jedan od ciljeva Programa je povećanje ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda uz poboljšanje njihovog kvaliteta, zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda, u skladu sa zahtjevima potrošača. Također, riječ je o unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanju obima korištenja poljoprivrednog zemljišta radi jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu.

Na današnjoj sjednici je usvojen dokument Ekonomska politika Vlade Federacije BiH 2016.-2018. godina, a Federalno ministarstvo financija zaduženo je da, u skladu s članom 1. Zakona o budžetima FBiH, donese smjernice ekonomske i finansijske politike za ovo razdoblje.

U danas usvojenom Izvještaju o radu Porezne uprave u prošloj godini navedeno je da je

lani ostvarena ukupna naplata javnih prihoda u iznosu od 4.104.714.020 KM, što je za 8,12 posto ili 308.165.430 KM više nego u 2014.

Vlada FBiH usvojila je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke i Informaciju o novonastalim problemima vezanim za održavanje Vanredne skupštine privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo.

Cijeneći potrebe pacijenata, Vlada FBiH je danas revidirala i novelirala Listu lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH koji mogu biti korišteni u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti na teret sredstava ovog fonda.