ZAVRŠENA 54. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH

Sarajevo, 20.5.2016.Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj 54. sjednici, koja je završena u Sarajevu, u namjeri da stvori mogućnosti za provođenje pojačanog inspekcijskog nadzora s ciljem suzbijanja rada „nacrno”, zadužila Federalnu uprava za inspekcijske poslove da, u saradnji s kantonalnim inspekcijskim organima, hitno izradi zajednički plan pojačanih nadzora u oblasti radnih odnosa, unutarnje trgovine, obrta i ugostiteljstva.

Ova uprava je zadužena i da, u saradnji s nadležnim federalnim ministarstvima, predloži koje bi sve propise trebalo promijeniti da bi bilo omogućeno efikasnije djelovanje na suzbijanju sive ekonomije. To se odnosi na neregistrirana preduzeća, neprijavljene radnike i neprijavljenu trgovinu. Nakon toga uslijedit će i rad na izmjeni neophodnih propisa kako bi nadzor inspekcijskih organa u ovim oblastima bio učinjen što efikasnijim.

Federalna vlada donijela je danas Odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo da prestruktuira svoja raspoloživa novčana sredstava u iznosu od 45 miliona konvertibilnih maraka, odnosno  15.000.000 KM u periodu od 1.6.2016. godine do 31.12.2016. godine, a  30.000.000 KM u periodu od 1.7.2016. godine do 31.12.2016. godine.

Sredstva će biti plasirana prema Federalnom zavodu PIO za isplatu penzija korisnicima koji ih primaju putem BH Pošte.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo danas je obavezana da usluge prijema, prenosa i uručenja pismonosnih pošiljki, pisama – računa obavlja isključivo putem JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo kao ovlaštenog javnog poštanskog operatera.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje TE Banovići Bloka 1-350 MW, koju je pripremio RMU „Banovići“ d.d. Banovići. Data je saglasnost na prijedlog teksta Pisma podrške koje, uime Vijeća ministara BiH, treba uputiti Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) i China Export&Credit Insurance Corporation – SINOSURE.

Danas nije prihvaćen izvještaj o radu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu. Ocijenjeno je da su podaci izneseni u ovom izvještaju o stanju u penzionom fondu posljedica višegodišnjih propusta zbog kojih nisu na vrijeme sagledavane i procjenjivanje realne finansijske mogućnosti Federalnog zavoda PIO.

Ujedno, Federalna vlada, na ovaj način, želi uputiti jasnu poruku da praksa stvaranja neizvjesnosti za sudbinu 400.000 penzionera treba biti prekinuta. Isplate penzija ne mogu i ne smiju biti upitne, a Federalni zavod PIO mora ponijeti svoj dio odgovornosti za stabilizaciju penzionog fonda. Vlada FBiH će i dalje aktivno djelovati na stvaranju stabilnog penzionog fonda, jer je to njena obaveza  prema penzionerima kao socijalno najranjivijem sloju društva. Tome će doprinijeti planirano otvaranje hiljada novih radnih mjesta u Federaciji BiH, ali i provođenje drugih mjera definiranih Reformskom agendom.

Na današnjoj sjednici je donesen zaključak da će Vlada Federacije BiH za organiziranje Evropskog zimskog omladinskog olimpijskog festivala – EYOF 2019 – izdvojiti 170.000 KM iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2016. godinu. Također će za ovaj višegodišnji projekat planirati i obezbijediti za 2017. godinu 430.000 KM, a za 2018. i 2019. godinu po 450.000 KM.

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU