Zovko: Kandidatski status za BiH nije kraj puta već poticaj za nastavak reformi

Zastupnici Europskog parlamenta sastali su se u Strasbourgu na prvom plenarnom zasjedanju ove godine. Jedna od točaka dnevnog reda je rasprava i glasovanje o godišnjem izvješću o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici koje je pripremio izvjestitelj David McAllister te izvješće o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici kojim je koordinirao zastupnik Tom Vandenkendelaere. U spomenutim izvješćima, članice uzimaju u obzir geopolitički položaj EU-a i predlažu mjere za osnaživanje njegove sigurnosti.

Željana Zovko, potpredsjednica Odbora za vanjske poslove (AFET), je tijekom plenarne rasprave pohvalila rad izvjestitelja te navela da su u svojim izvješćima uspjeli pokriti vrlo izazovnu godinu s vanjsko-sigurnosnog aspekta, osvrnuvši se na novi rat koji je nastao u susjedstvu EU-a. Zovko je istaknula da je Europi potrebna snažnija suradnja između EU-a i NATO-a, poboljšani Europski mirovni instrument i poticaj za odnose EU-a s međunarodnim partnerima.

Zovko se osvrnula i na pojačani angažman EU-a u procesu proširenja te je uvelike pozdravila odluku Vijeća da Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata, dodavši kako kandidatski status nije kraj puta. “Ovo bi trebalo potaknuti domaće čelnike da ubrzaju proces reformi jer ni nakon dobrodošlih promjena izbornog zakona prošlog listopada, Hrvati još uvijek nemaju svog predstavnika u Predsjedništvu” – upozorila je Zovko i naglasila da se u izvješću poziva na provođenje izbornih reformi u skladu s odlukama domaćih i međunarodnih sudova, kako bi se osigurala Ustavom zajamčena načela jednakosti i nediskriminacije za sve građane i konstitutivne narode.

U ostalim dopunama izvješća, Zovko se osvrnula na transatlantsko partnerstvo, stanje na južnom Kavkazu i europskom južnom susjedstvu.