Zovko na raspravi o Zapadnom Balkanu u Sofiji

 

Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko sudjelovala je u Sofiji na Međuparlamentarnoj konferenciji o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP) koja se održala u sklopu Parlamentarne dimenzije bugarskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

Na konferenciji se raspravljalo o prioritetima i strategijama EU-a u području ZVSP-a i ZSOP-a, Europskoj uniji kao globalnom igraču nakon potpisivanja Rimske deklaracije, ubrzavanju reformi s ciljem jačanja europske perspektive država Zapadnog Balkana, implementaciji globalne strategije EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku te o stanju u regiji Crnog mora. Tijekom konferencije održale su se i rasprave o jačanju suradnje između EU-a i NATO-a, o razvoju vojnih kapaciteta EU-a, cyber-obrani i strateškim komunikacijama.

U sklopu konferencije održane su radionice na temu strateške povezanosti, potom o strategiji EU-a za dunavsku regiju (EUSDR) te o odnosima EU-a i Kine.

Zastupnica Zovko sudjelovala je na raspravi o Zapadnom Balkanu te je tijekom svog izlaganja naglasila da bi zemlje Europske unije trebale gledati na proširenje s više otvorenosti, uzimajući u obzir činjenicu da treće zemlje ne postavljaju uvjete u pridobivanju partnera globalno.

„Europa, koja je najveći kontributor razvojne pomoći i ima prirodno najveću moralnu ulogu, danas gubi bitku u Latinskoj Americi i Africi zbog činjenice da na taj prostor ulaze treće zemlje. Nedopustivo bi bilo da prostor Zapadnog Balkana, koji je prirodno i kulturološko europsko područje, prepustimo utjecaju zemalja kao što su Rusija, Turska i Kina“, istaknula je Zovko.

Na kraju svog izlaganja upozorila je na činjenicu da je to i sigurnosno pitanje budući da je devedesetih godina Europa platila najveću cijenu jer se nije više uključila u procese koji su se tada događali.