Čišćenje kvarta u okruženju škole

Dana,14.studenog kao uvodnu aktivnost u obilježavanje Europskog tjedna smanjenja otpada koji se obilježava od 18. do 26. studenog učenici i učenice Srednje medicinske škole Sestara milosrdnica Mostar (SMŠSM) odradili su akciju čišćenja u kvartu u kojem se nalazi škola. Akciju je organizirala Ekološka sekcija škole u suradnji s Vijećem učenika, a provedena je u sklopu projekta „Misli o prirodi!“ kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a financijski podržava Švedska. Akciju su podržali i u njoj sudjelovali i profesorice: Valentina Planinić i Marela Marić kao članice Eko odbora projekta „Misli o prirodi!“, Julija Matić kao voditeljica Vijeća učenika i Mladenka Stojić kao voditeljica CIVITAS-a. Cilj akcije je sanacija divljeg odlagališta otpada neposredno ispred škole, uz samu rijeku Radobolju. Akcija je podržana i od strane gradskog javnog poduzeća Parkovi koji su po završetku organizirali odvoz velike količine prikupljenog smeća.
Naše iskrene želje su da će ovakvi primjeri ostaviti traga i na učenike i učenice škole i na same građane i građanke da u buduće prije nego što nešto odbace na zelenu površinu ili uz samo riječno korito dobro razmisle te da odaberu drugačiji i jedini ispravan put. Za izgled javnih površina odgovorni svi mi, a ne samo uposlenici komunalnih službi.
Na kraju, ono što su učenici i učenice htjeli poručiti ostalim učenicima i učenicama škole, te građanima i građankama koji žive u tom naselju je da svi možemo doprinijeti tome da grad bude čist i uredan te da je posebno važno čuvati naše rijeke koje bi trebale u gradskom prostoru predstavljati prirodne oaze, a ne mjesta gdje možemo odbaciti ono što nam više nije potrebno.
Zajedno za čist Mostar!