Članovi Mladeži HDZ BiH sudionici “Škole za političke studije Vijeća Europe u BiH”

 

Članovi Mladeži HDZ-a BiH sudjelovali su na Vlašiću na prvom modulu Škole za političke studije Vijeća Europe u BiH pod nazivom „Populizam i politički dijalog u Bosni i Hercegovini”.

Školu za političke studije Vijeća Europe čini više različitih modula čiji je cilj razvijanje demokracije, političke kulture te između ostaloga i poboljšanje međusobne suradnje. „Jačanje demokratskih standarda kroz političke stranke i uloga mladih lidera” ovogodišnji je naziv Škole, a koja je podržana i od strane Veleposlanstva Švicarske u BiH.

Ove godine 30 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine postalo je dijelom ovog projekta, a sudionici dolaze iz različitih političkih stranki, nevladinog sektora, medija i drugih područja.

Mladež HDZ-a BiH predstavljali su : Boris Marić, Katarina Herceg i Mirko Krivić.