Dr. Dragan Čović, predsjedajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, u sklopu radnih obilazaka svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, boravio u Hercegovačko-neretvanskoj županiji

Mostar, 19. listopada 2017. godine: Dr. Dragan Čović, predsjedajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, u sklopu radnih obilazaka svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, boravi danas u Hercegovačko-neretvanskoj županiji gdje je održao sastanak s predsjednikom dr. sc. Nevenkom Hercegom i ministrima u Vladi HNŽ.

Predsjednik Herceg upoznao je predsjedajućeg Čovića sa stanjem u Županiji kratko se osvrnuvši na konkretne poteze i mjere koje je Vlada poduzimala u dvije godine rada. Posebno je ukazao na financijsko konsolidiranje i stabiliziranje županijskih financija, što je omogućilo redovito servisiranje svih obveza i otvorilo razvojnu dimenziju Proračuna. Također je govorio o provedbi Akcijskoga plana Reformske agende ističući usvajanje integrirane multisektorske Strategije razvitka i Nacrta Prostornoga plana HNŽ. Među najbitnijim prioritetima rada Vlade istaknuo je obrazovanje, posebice rješavanje tehnološkog viška, zapošljavanje 130 prosvjetnih djelatnika u stalni radni odnos, preuzimanje prijevoza učenika, obnovu školskih objekata, usvajanje organizacijske sheme škola, potporu studentima kroz više od 1500 stipendija i subvencija smještaja u studentske domove, te stvaranje partnerskog odnosa sa sindikatima. Istaknuo je, također, i suradnju s općinama na projektima vodoopskrbe i cestovne infrastrukture, donošenje Zakona o zaštiti obitelji s djecom koji prvi put omogućuje ostvarivanje četiri prava, provedbu obveza iz Zakona o dopunskim pravima branitelja i poticaje za zapošljavanje djece poginulih branitelja, materijalno-tehničko opremanje policije, te skori završetak procedure prijama 100 vježbenika.

Predsjednik Herceg govorio je i o aktivnostima kada su u pitanju europske integracije, ističući kako je Vlada na vrijeme usvojila odluke koje su omogućile sudjelovanje njezinih predstavnika u svim tijelima predviđenima tzv. mehanizmom koordinacije. Na poseban način ukazao je na sudjelovanje Vlade u davanju odgovora na pitanja iz Upitnika Europske komisije kazavši kako je taj posao okončan uz poštivanje predviđenih rokova.

Predsjedajući Čović, pohvalivši rad Vlade i ohrabrivši je da nastavi sa započetim aktivnostima, na poseban način govorio je o euroatlanskom putu Bosne i Hercegovine kazavši kako je nužno ojačati suradnju svih razina vlasti u BiH kako bi preostale obveze što prije bile ispunjene, te BiH dobila status kandidata za članstvo u EU.

 

AUDIO: Nevenko Herceg