Dubravka Šuica: Hong Kong – 20 godina poslije

 

Prije 20 godina Zajedničkom kinesko-britanskom deklaracijom te Temeljnim zakonom prilikom primopredaje Kini od Ujedinjene Kraljevine utvrđeno je da će Hong Kong zadržati neovisnost izvršne, zakonodavne i sudske vlasti 50 godina nakon primopredaje suvereniteta, a obrana i vanjskopolitička pitanja će biti u nadležnosti vlade Narodne Republike Kine. Upravo je danas Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta glasao o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/ Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Hong Kongu, 20 godina nakon primopredaje, za koju je potpredsjednica Vanjskopolitičkog odbora Dubravka Šuica izvjestiteljica u sjeni.

Šuica je u amandmanima istaknula važnost Hong Konga kao trgovinskog partnera Europske unije te da EU snažno podupire načelo „jedne zemlje, dva sustava“ i visok stupanj autonomije koju Hong Kong ima u odnosu na Kinu. Istaknula je kako europske institucije trebaju pružati podršku svojim trgovinskim i političkim partnerima:

„Hong Kong se razvio u društvo u kojem postoji vladavina prava, sloboda te visoki standard sigurnosti, zdravlja i autonomije. Ovim izvješćem želimo pružiti potporu prosperitetu i pravima građana Hong Konga kako bi se omogućio model za demokratske političke reforme u Kini s ciljem liberalizacije kineskog društva. Poštivanje autonomije Hong Konga ključno je za njegov daljnji razvoj i dobre odnose s Kinom i u tom pogledu Europska unija treba pružiti podršku“.

Zastupnici su pozvali Hong Kong na reformu univerzalnog biračkog prava kako bi budući izbori bili u potpunosti demokratski, pravedni i transparentni ali i da nastave bilateralni dijalog s Europskom unijom u različitim područjima politike, što je velikom većinom glasova i potvrđeno.