Edukacija i prezentacija moderne aplikacije pod nazivom Rolla

Prateći trenutnu epidemiološku situaciju i preporučene epidemiološke mjere za suzbijanje širenja virusa Covid 19, a želeći doprinjeti organizaciji nastave tjelesnog i generalno fizičke aktivnosti učenika, u organizaciji Sportskog saveza Grada Mostara održana je edukacija i prezentacija moderne aplikacije pod nazivom Rolla
Prateći situaciju, ali i savremenu tehnologiju i trendove, pripremamo se za novu školsku godinu i nova školaska takmičenja. U komunikaciji sa kompanijom NSoft krenuli smo u razgovore kako animirati učenike za fizičku aktivnost koristeći online aplikacije. Prateći prognoze Zavoda za javno zdravstvo, očekujemo da će kompletna školska 2020/21 godina biti prilagođena mjerama prevencije širenja virusa Covid 19, stoga ovo je samo prvi od predloženih proizvoda spomenute softverske kuće. Prezentaciji su prisustvovali nastavnici/profesori TZO/TZK sa područja Grada Mostara. Prezentaciju je u ime kompanije NSoft realizovala Iva Đikić, direktorica menadžmenta Rolla aplikacije, a prezentacija se održala na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Osnovni cilj aplikacije je potaknuti učenike na fizičku aktivnost koristeći online aplikacije, a gdje će nastavnik imati uvid u fizičku aktivnost svakog od učenika. Nakon što aplikacija „zaživi“ na nivou škola organizirat ćemo i takmičenje na nivou našeg grada, ali i regije.
Također, ovom prilikom održali smo i radionicu na temu „Nastava TZO/TZK i Covid 19, ideje i mogućnosti“ gdje smo razgovarali o preventivnim mjerama izrečenim od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž kada je u pitanju sama organizacija nastave TZO/TZK. Radionicu je vodio prof.dr. Rijad Novaković.
Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Zavoda za školstvo Mostar i Pedagoškog zavoda Mostar.