Između Ministarstva pravde BiH i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Hagu bit će potpisan dokument pod nazivom: „Memorandum o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Hagu“

Između Ministarstva pravde BiH i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Hagu bit će potpisan dokument pod nazivom: „Memorandum o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Hagu“ (u daljnjem tekstu Mehanizam).
U ime Ministarstva pravde BiH Memorandum će potpisati ministar
Davor Bunoza, a u ime Mehanizma Mr Abubacarr M. Tambadou, tajnik.
Potpisivanje Memoranduma i izjave za medije bit će upriličeni u utorak, 30. siječnja 2024. godine u 15 sati u Press dvorani Parlamentarne skupštine BiH, Sarajevo.
Riječ je o dokumentu koji je usuglašen između Ministarstva pravde BiH i Mehanizma, a kojim se precizira preuzimanja podataka iz pravomoćnih osuđujućih presuda za državljane BiH koje su izrekli Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju i Mehanizam.
Nakon potpisivanja Memoranduma, presude iz Haga bit će ustupljene BiH i upisane u kaznenu evidenciju tih osoba u BiH.