Izvanredna sjednica Rektorskog zbora BiH

 

Rektori uputili apel javnosti i institucijama vlasti da se zaustavi kršenje autonomije univerziteta/sveučilišta
Izvanredna sjednica Rektorskog zbora/konferencije Bosne i Hercegovine održana je u Zenici, a jedan od glavnih zaključaka odnosi se na aktivnosti nadležne porezne uprave Federacije BiH, koje na temelju Mišljenja Ureda za reviziju institucija u FBiH, provode inspekcijski nadzor angažiranja vanjskih suradnika na javnim univerzitetima/sveučilištu. Rektori javnih univerziteta/sveučilišta smatraju nedopustivim bilo kakve aktivnosti koje imaju za posljedicu onemogućavanje nesmetanog rada univerziteta/sveučilišta te pozivaju nadležne vlasti da se suzdrže od takvih aktivnosti bez prethodnog dijaloga s visokoškolskim ustanovama.
Osim toga, rektori javnih univerziteta/sveučilišta apeliraju na Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH i druge javne institucije i traže da se reakreditirani univerziteti u Banja Luci i Istočnom Sarajevu upišu u Registar akreditiranih institucija BiH te napominju kako izostanak upisa čini ogromnu štetu kako ova dva univerziteta, tako i svim drugim javnim univerzitetima/sveučilištu, ali i samoj Agenciji.
Jedan od zaključaka sjednice odnosi se na inicijativu koju će rektori javnih univerziteta/sveučilišta pokrenuti pred nadležnim vlastima za izmjenu i Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH na temelju prijedloga i koncensusa Rektorskog zbora/konferencije BiH.
Na sjednici je naglašena zabrinutost rektora zbog brojnih negativnih procesa i pojava koje se odvijaju na području djelovanja pojedinih univerziteta/sveučilišta sa sjedištem u Federaciji BiH, a koje su na štetu autonomije i akademskih sloboda te su konstatirali da je potrebno pokrenuti određene aktivnosti kako bi se autonomija i akademske slobode zaštitile.