MINISTAR VUJANOVIĆ NA PROMOCIJI SMJERNICA ZA OZNAČAVANJE I KONTROLU HRANE BEZ GMO

 

U organizaciji Federalnog ministarstva trgovine, Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli danas je održan seminar na kojem su predstavljene Smjernice za označavanje i kontrolu hrane bez GMO u BiH.
Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović je u uvodnom izlaganju pozdravio prisutne i zahvalio suorganizatorima, te istakao kako je cilj ovog seminara da se svi zainteresovani upoznaju sa usvojenim standardima za označavanje i kontrolu prehrambenih proizvoda bez GMO, koje je Bosna i Hercegovina usvojila u formi Smjernica i kojima su definisana pravila za proizvodnju hrane bez GMO za sve faze u hranidbenom lancu, kao i za korištenje odgovarajućih termina za potrebe označavanja, prezentiranja i oglašavanja.
Ministar je pojasnio kako je Federalno ministarstvo trgovine jedan od organa za zaštitu interesa potrošača i kako se očekuje da će implementacij Smjernica u značajnijoj mjeri suzbiti obmanjujuće označavanje i oglašavanje proizvoda. Također je naglasio da je jedno od osnovnih prava potrošača pravo na izbor i na informiranost. Donošenjem i primjenom Smjernica odgovara se na pravo i očekivanja potrošača za jasnu i pouzdanu informaciju o proizvodu.
Bosna i Hercegovina je prva od 14 zemalja uključenih u “Dunav soja inicijativu” uspostavila standard za praćenje proizvodnje, kontrolu i sistem certificiranja i označavanja proizvoda s oznakom „bez GMO“.
Da bi hrana nosila oznaku “bez GMO” ili drugu koja to implicira, za prehranu, aditive ili pomoćna sredstva u preradi ne mogu biti korištene GMO i proizvodi koji nastanu iz ili od GMO-a.
Svi koji plasiraju hranu u skladu sa Smjernicama trebaju osigurati odgovarajuće dokaze za praćenje poštivanja postavljenih pravila. To podrazumijeva dokumentaciju o pripremi, tretiranju, preradi i miješanju hrane kojom se potvrđuje da su ispoštovani propisani zahtjevi. Kontrolu i certifikaciju usaglašenosti mogu provoditi samo certifikacijska tijela koja posjeduju valjanu akreditaciju u skladu sa standardom ISO 17065.
Ovaj standard označavanja može biti primjenjivan na proizvode na bazi biljaka, prerađevina i proizvode životinjskog porijekla, a izrađen je s ciljem omogućavanja slobode izbora hrane potrošačima uz podršku Savezne agencije za okoliš Austrije, Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju i „Dunav soja inicijative“, saopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine.

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU