Nova izdanja maraka HP Mostar s motivima smilja i divokoze

 

Hrvatska pošta (HP) Mostar svake godine 1. studenoga tradicionalno izdaje poštanske marke s motivima flore i faune, a 2017. godina posvećena je smilju i divokozama. Smilje (Helichrysum) je biljka koja obuhvaća više od 600 vrsta i raširena je po cijelom svijetu. Oko 25 vrsta potječe s Mediterana, a najvažnije je primorsko smilje (Helichrysum italicum). Izdanje „Fauna 2017. – Divokoza“ nastalo je u suradnji s WWF – Svjetskom organizacijom za zaštitu prirode, a na markama se nalazi logotip pande, registriranog zaštitnog znaka WWF-a. Divokoza (Rupicapra rupicapra balcanica) spada u plemenitu vrstu divljači i još uvijek naseljava planinske prostore BiH, posebno planine Čvrsnicu i Prenj. Marke s motivom smilja (mirisne marke) dizajnirala je Alenka Lalić, a likovno rješenje faune s motivom divokoza potpisuje Vijeko Lučić. Ova izdanja, kao i starija izdanja poštanskih maraka HP Mostar, mogu se kupiti jednostavno i online putem web shopa www.epostshop.ba