Nova knjiga prof. dr. Zorana Tomića

Kapitalno djelo za afirmaciju odnosa s javnošću

Iz tiska je izišlo drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje knjige „Odnosi s javnošću – Teorija i praksa“ autora prof. dr. Zorana Tomića, a u nakladi izdavačke kuće Synopsis u Zagrebu i Sarajevu.
Prošlo je osam godina od prvog izdanja knjige Odnosi s javnošću – teorija i praksa, koju su ugledni teoretičari i mediji proglasili „Biblijom odnosa s javnošću“ ili „Cutlipom jugoistočne Europe“.
Prvo izdanje knjige imalo je 35 poglavlja, dok ih je u drugom izdanju 54 na 1.368 stranica. Pored aktualiziranja postojećih poglavlja, pojavljuju se i određene nove cjeline kao što su, između ostaloga, odnosi s javnošću u institucijama kulture i umjetnosti, u vjerskim organizacijama, obrazovnim institucijama i sl. Sadržaj knjige je dopunjen kako teorijski tako i s praktične razine jer se u knjizi nalazi i 56 studija slučaja koja dodatno pomažu razumijevanju teorijskog okvira.
Za pripremu drugog izdanja korištena je najnovija suvremena i svjetska literatura s područja odnosa s javnošću i srodnih disciplina tako da se može reći kako je ona usklađena sa sadržajem i standardima naprednih europskih i svjetskih zemalja. Isto primjećuje i dr. Najil Kurtić koji je istaknuo da se „profesor Tomić i njegova knjiga definitivno potvrđuju nezaobilaznom i relevantnom činjenicom u genezi odnosa s javnošću u regionalnim i europskim okvirima“.
Drugo izdanje ove knjige je studijsko te je kao takvo dominantno namijenjeno studentima na svim razinama studija. U prilog tome je i činjenica da svako poglavlje završava sažetkom, zatim pitanjima za provjeru znanja i dodatnom literaturom. Pridoda li se ovim novinama i opsežan rječnik odnosa s javnošću, na kraju knjige, onda je evidentno kako će studenti moći lakše svladati i prihvaćati sadržaj knjige. Upravo višegodišnja iskustva i rad sa studentima na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj nastavi bila su motiv organizacije drugog izdanja u obliku i formi klasičnih udžbenika. Prof. dr. Božo Skoko u recenziji ističe kako je „profesor Tomić podario uistinu cjelovit, praktičan i sadržajan udžbenik za vrijeme u kojem živimo, ali i naraštaje koji dolaze“.
Knjige recenzentski potpisuje jedanaest najuglednijih znanstvenika iz Hrvatske i BiH. Za dr. Damira Jugu ovo je „kultna knjiga“. Odnose s javnošću – Teoriju i praksu dr. Tomića je „bez imalo razmišljanja moguće proglasiti kapitalnim djelom koje je obuhvatilo baš svaki segment odnosa s javnošću i to toliko detaljno da s pravom može nositi naziv ‘mjesta susreta’ sa svakim detaljem ove profesije.“
Dr. Aleksandar Bogdanić smatra „da na našim prostorima ne postoji niti jedna studija ili udžbenik – izvorna ili u prijevodu – koja bi se uopće mogla usporediti s Tomićevim Odnosima s javnošću. Svaki autor ima životno djelo. Ovo je Tomićevo“. Isto smatra i dr. Besim Spahić koji u svojoj recenziji naglašava da se „ovim životnim djelom dr. Tomić potvrdio kao najveće znanstveno ime na području odnosa s javnošću na prostoru BiH i znatno šire. Njegov rad golem je doprinos afirmaciji odnosa s javnošću, kao i afirmaciji znanosti u BiH i Jugoistočnoj Europi.“
Prof. dr. Zoran Tomić redoviti je sveučilišni profesor, dekan Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru i pročelnik Studija odnosa s javnošću. Suradnik je Hrvatske akademije za znanost i umjetnost BiH te član Vijeća za znanost Bosne i Hercegovine.