Nove metode upravljanja tvrtkama

 

Centar za „Lean menadžment sustav upravljanja“ na FSR-u
U sklopu projekta „Povećanje konkurentnosti poduzeća u metalnom sektoru kroz implementaciju Lean alata i osnivanje Centra za Lean” dekan Fakulteta strojarstva i računarstva dr.sc. Željko Stojkić uz suradnike i projektne partnere bio je u službenom posjetu institutu PTW Darmstadt koji se nalazi u Darmstadt-u u Njemačkoj. Sudjelovali su na službenoj edukaciji projekta te su posjetili tvrtku Voith Turbo gdje su imali priliku vidjeti implementirani sustav Lean menadžmenta u stvarnim uvjetima rada.
U suvremenim uvjetima poslovanja na globaliziranim tržištima, karakterističnim po naglim i brzim promjenama u promjenjivom, neizvjesnom i turbulentnom okruženju, nužan je prijelaz od tradicionalne menadžerske škole utemeljene na predviđanju tržišnih potreba prema suvremenoj menadžerskoj školi utemeljenoj na stvarnim potrebama kupca, odnosno zahtjevu kupca.
U navedenim uvjetima poslovanja više nije moguće održati konkurentnost bez primjene suvremenih alata Lean menadžmenta. Većina BiH tvrtki ima nisku razinu produktivnosti, slabiju učinkovitost i nedovoljno su konkurentne, što im ograničava konkurentnost na regionalnom i globalnom tržištu.
Trenutno ne postoji organizacija koja može biti servis tvrtkama u vidu podrške/konzaltinga iz Lean menadžmenta.
Upotreba Lean metoda i alata u uvjetima suvremenog poslovanja donosi brojne prednosti. Lean menadžment smanjuje mogućnost pogrešaka i zastoja u poslovanju u odnosu na tradicionalne poslovne sustave, te se njegovom upotrebom nastoji stvoriti što veća vrijednost za kupce sa što manje resursa.
Svjestan navedenih poteškoća Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru je zajedno s partnerima FEAL Široki Brijeg, Miviko Posušje, TEM Mandeks Široki Brijeg, TT Kabeli Široki Brijeg i Weltplast Posušje aplicirao na EU ProLocal Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini. Program je financiran od strane Europske unije, a provodi se uz pomoć GIZ-a (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), zajedno s projektom „Povećanje konkurentnosti poduzeća u metalnom sektoru kroz implementaciju Lean alata i osnivanje Centra za Lean”.
Projekt ukupne vrijednosti 225.540 KM i trajanja od 15 mjeseci, odobren je, te je početkom kolovoza potpisan ugovor s GIZ-om. Dosadašnja iskustva primjene Lean principa i alata u tvrtkama pokazala su da se njegovom primjenom vrlo brzo smanjuju troškovi poslovanja i zalihe, povećava se zadovoljstvo kupca, zaposlenici su motiviraniji za rad, skraćuje se vrijeme proizvodnje, pružanja usluge i isporuke proizvoda i usluga, što je i cilj projekta. Na Fakultetu je već održana prva radionica kojoj je prisustvovalo više od 50 djelatnika tvrtki iz okruženja, te mnogi domaći i strani predavači.
Uz kvalitetno obrazovano osoblje uvest će se novi alati upravljanja u organizacijama, te će se uspostaviti Centar za za kompetenciju iz područja Lean managementa na Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru.