Obavijest

Radno vrijeme za trgovina osnovnim prehrambenim artiklima (supermarketi, hipermarketi, pekarnice, ljekarne/ apoteke, benzinske crpke) se organizira
do 18 sati u trajanju od najmanje 15 dana, od danas, kada je donesena zapovijed Stožera civilne zaštite Grada Mostara.

Ograničenje radnog vremena se ne odnosi na onu ljekarnu/apoteku koja je dežurna taj dan.