Obavijest o dobitnicima Nagradne igre Matija d.o.o. Ljekovito bilje Matija Paunovski, Mostar, Smrčenjaci bb u Jutarnjem programu Mostarske panorame

Kreme priznatog i poznatog mostarskoga proizvođača ljekovitog bilja gospodina Milenka Paunovskog, koji nastavlja desetljećima dugu tradiciju svoje pokojne majke Matije Paunovski,  dobili su:

Nada Rezić, Milka Martinović, Milenko Klemo, Stanka Suton i Dragan Kovačić.
Čestitke sretnim dobitnicima!

www.matija-milenkopaunovski.com
Tel: + 387 36 341 376
Fax: + 387 36 341 377