ODRŽANA BFC SEE OBUKA ZA OPĆINSKE TIMOVE

 

U Sarajevu je 12. i 13.10.2017. godine održana dvodnevna obuka za općinske timove za certifikaciju.
Radilo se o obuci za timove iz općina Centar Sarajevo, Kakanj i Zavidovići koje su se kandidirale za dobijanje regionalnog certifikata BFC SEE.
Obuka je obuhvatila predstavljanje programa BFC SEE, prezentaciju svih koraka i rokova u procesu certifikacije te prezentaciju svih pojedinih kriterija i potkriterija sa dokaznom dokumentacijom.
Takođe tokom obuke općinskim timovima je prezentirana i e-platforma koja je uvedena u okviru nove Edicije III BFC SEE Standarda i koja omogućava efikasniji i pojednostavljen rad svim stranama uključenim u proces certifikacije.

Program certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem je regionalni proces koji se od 2013. godine provodi u Federaciji BiH. Radi se o procesu koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu potencijala koje nude potencijalnim investitorima u svim aspektima koji čine lokalni ekonomski razvoj. Osim Bosne i Hercegovine program BFC SEE certifikacije se trenutno provodi na području Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore.

Na putu do BFC certifikata općine i gradovi trebaju ispuniti niz kriterija i potkriterija koji podrazumijevaju unapređenje administrativnih procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokratije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicionih odluka.
Proces evaluacije općine odnosno grada traje oko godinu dana i predviđeno je recertificiranje.

Certificirane općine i gradovi sa područja Federacije BiH su: Bihać, Bosanska Krupa, Goražde, Gradačac, Jablanica, Novi Grad Sarajevo, Posušje, Sanski Most, Tešanj, Zenica i Žepče.

Poziv jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH za uključenje u proces certifikacije je stalno otvoren.