Omogućava se prikupljanje sredstva od akciza i cestarina

Mostar – Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH utvrdio je na današnjoj sjednici nacrte izmjena i dopuna seta zakona koji će omogućiti promjenu visine i uvođenje namjenskih trošarina.

Nakon što je na prošloj sjednici Upravni odbor utvrdio Nacrt izmjena i dopuna Zakona o trošarinama u BiH, danas su usvojene i izmjene i dopune Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te Nacrta izmjena i dopuna Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja.

Izmjene spomenuta dva zakona omogućit će da se na posebnim podračunima prikupljaju sredstva od namjenskih akciza i cestarina koje se usmjeravaju u entitetske zdravstvene fondove i izgradnju autocesta i cesta, te se precizira način raspodjele prihoda među entitetima i Brčko distriktu, priopćeno je iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Nacrti izmjena i dopuna ovih zakona bit će upućen u daljnju proceduru Vijeću ministara BiH, a konačnu riječ o zakonskim izmjenama dat će Parlamentarna skupština BiH.(www.vecernji.ba)