Preminuo don Niko Luburić

MOSTAR, 25. rujna (FENA) – U Mostaru je protekle noći preminuo don Niko Luburić, svećenik Mostarsko duvanjske biskupije, poznati crkveni glazbenik, župni vikar u mostarskoj katedrali, priopćio je HKD Napredak – Glavna podružnica Mostar

Don Niko rođen je 21. 11. 1951. u Studencima kod Ljubuškog. Osnovnu školu završio je u Studencima i Ljubuškom, sjemenište i klasičnu gimnaziju u Splitu, a Teologiju u Sarajevu.

Zaređen je za svećenika Mostarske biskupije 29. lipnja 1977. Bio je župni vikar i zborovođa u Dračevu (1977.-1979.), Kruševu (1979.-1981.) i mostarskoj katedrali (1981.-1990. i 2012.-2020.) gdje je osnovao i vodio katedralni mješoviti zbor Marija, katedralni dječji zbor Slavuj i Katedralni tamburaški zbor.

Kao regens chori mostarske katedrale bio je član Biskupijske komisije za promicanje liturgijskog pjevanja. Studirao je na Institutu za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i postao diplomirani crkveni glazbenik.

Od 1993. godine predavao je crkvenu glazbu na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu gdje je osnovao i vodio bogoslovske pjevačke zborove: Veliki bogoslovski zbor, bogoslovski zbor Madrigalisti, Bogoslovski tamburaški zbor te Mješoviti zbor studenata laika Vrhbosanske katoličke teologije.

Bavio se etnomuzikologijom (istraživanjem i zapisivanjem autohtonih duhovnih napjeva iz Hercegovine) i komponirao.

Surađivao je u listovima Sveta Cecilija, Vrhbosnensii, Glasu Koncila, Katoličkom tjedniku i Crkvi na kamenu.

Od 1997. godine bio je član Uredničkog vijeća Svete Cecilije, časopisa za duhovnu glazbu, a od 1998. godine redoviti je član Hrvatskog društva crkvenih glazbenika u Zagrebu.

Objavio je više radova s područja religiozne glazbe: Duhovne popijevke iz Hercegovine, Zagreb, 1994.; Pjevajte Gospodu pjesmu novu, Vlastitosti Biskupske konferencije BiH (supriredio), Zagreb – Sarajevo, 2003., drugo izdanje 2008.; Notni zapis litanija iz Hercegovine, Zagreb, 2006.; Duša narodna, zbirka narodnih i popularnih pjesama i napjeva (supriredio), Sarajevo – Zagreb, 2007.; Da se ne zaboravi – Glazbena izvješća iz Sarajeva 1997.-2007.; Crkvene popijevke iz Hercegovine, Zagreb – Sarajevo, 2010, Da se ne zaboravi, II. knjiga, Glazbena izvješća iz Sarajeva i Mostara 2008. – 2018.

Posebna je vrijednost te knjige jer sadrži brojna izvješća kulturnoga, vjerskoga i glazbenoga života iz Bosne i Hercegovine, što će biti dostupno čitatelju, povjesničaru, muzikologu na jednom mjestu kao vrijedan pisani spomenik novije povijesti bosanskohercegovačkih Hrvata.

Od 2001. godine bio je član Liturgijskog vijeća Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, a od 2002. član Odbora za promicanje liturgijskog pjevanja u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Kao zaslužnom pojedincu na 53. izvještajnoj izbornoj skupštini Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Sarajevu 16. listopada 2004. dodijeljena mu je plaketa doživotnog člana Hrvatskog kulturnog društva Napredak.

Od 2018. godine bio je i član Uprave HKD Napredak – Glavne podružnice Mostar.

Ostat će posebno upamćeni njegovi nastupi na Napretkovim uskrsnim koncertima koje je godinama organizirao u mostarskoj katedrali, kao i božićni koncerti. Svim napretkovicima posebno će u sjećanju ostati nastup don Nike i katedralnog Mješovitog zbora na manifestaciji Napretkov tjednu kulture u ožujku ove godine u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače, kada mu je uručena i zahvalnica HKD Napredak Glavna podružnica Mostar.