Preporuke

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA MOSTARA

ZAPOVJEDNIK

 

Broj: 02-40-25/2020

Mostar, 27. ožujak/mart 2020. godine

 

Na temelju članka 108 i 141. tačka 1) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi  i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. točke 2. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/06, 57/07 i 32/14) i članka 16. Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja na području Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara”, broj 13/10) i Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Grada Mostara, broj 02-46-3/20, Stožer civilne zaštite Grada Mostara na izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj, dana 27. ožujka/marta 2020. godine, donosi

PREPORUKE

 

Preporučuje se svim ukućanima koji  su u obitelji  imali zaraženog ,a bili u samoizolaciji 14 dana,da izolaciju  produže za dodatni period od 14 dana .

 

Preporučuje se svim poslodavcima  u javnom i privatnom sektoru ,kao i privatnim tvrtkama  da gdje je god moguće ,rad organiziraju sa minimalnim brojem  ljudi (po mogućnosti  1 osoba u uredu .)

 

Preporuka svim pravnim i fizičkim osobama  koje nisu obvezne  i nisu uključene u rad  u uvjetima  proglašenja  nepogode  da ograniče  međugradsko i međumjesno  kretanje osim u nužnim slučajevima .

 

Preporučuje se  vlasnicima prijevozničkih tvrtki  kao i privatnim prijevoznicima  da svoj rad ,a koji je u ovoj situaciji  zbog opskrbe  potrebnim  namirnicama  i drugim neophodnim  sredstvima bitan,organiziraju  na način  da vozačima između i nakon vožnji ,omoguće  da odmah ne idu  u krug obitelji,nego da borave u samoizolaciji .

 

Preporučuje se institucijama ovlaštenim  za izdavanje  dozvola za kretanje  u vrijeme policijskog  sata da dozvole  izdaju  isključivo  onim osobama koje su neophodne  za njihov  rad i funkcioniranje .

 

Ove preporuke stupaju na snagu danom donošenja .

 

ZAPOVJEDNIK / KOMADANT                                                                                                          Ljubo Bešlić

 

DOSTAVITI:

  • Odsjek civilne zaštite Grada Mostara – Operativni centar civilne zaštite
  • Ministarstvo unutarnjih poslova Mostar – Policijska uprava Mostar
  • Štab civilne zaštite Grada Mostara
  • a/a