PROČITAJTE PREPORUKE VLADE FEDERACIJE BIH POSLODAVCIMA I RADNICIMA

 

Federalna vlada je na jučerašnjoj tematskoj sjednici u proširenom sastavu donijela niz preporuka za poslodavce i radnike s ciljem sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom.
Preporuke su:
– Provesti posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika, na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava
– Poslodavci koji zapošljavaju veći broj radnika trebali bi izvršiti reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, a rad koji se odvija u jednoj smjeni trebali bi rasporediti u dvije smjene, kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu
– Dati radnicima upute za rad od kuće, ukoliko je to zbog prirode posla moguće, odnosno ukoliko to proces rada dozvoljava
– Omogućiti korištenje godišnjeg odmora radnicima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu
– Omogućiti radnicima, roditeljima malodobne djece do 10 godina, odsustvo sa posla jednom roditelju, u slučaju da oba roditelja rade
– Otkazati sva službena putovanja, u državi i u inostranstvu, a posebno otkazati službena putovanja na koja bi se upućivali radnici sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima. Prilikom upućivanja na službena putovanja koja nije moguće otkazati, potrebno je radnike uputiti na instrukcije koje su izdale nadležne zdravstvene institucije i ustanove na područjima gdje putuju, te obezbijediti radnicima odgovarajuća zaštitna sredstva (maske, sredstva za dezinfekciju i sl.)
– Poslodavci su obavezni u skladu sa propisima iz oblasti zaštite na radu osigurati redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera u radnim i pomoćnim prostorijama, a koje, između ostalog, podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanje
– Otkazati sastanke koji podrazumijevaju veći broj učesnika. A sastanci koji su neophodni, trebali bi biti organizovani u što većim prostorijama, uz dovoljan razmak između učesnika sastanka (metar do dva)
– Poslodaci i radnici se upućuju da u vezi sa regulisanjem privremene spriječenosti za rad, usljed novonastalih okolnosti, postupaju u skladu sa uputama Federalnog ministarstva zdravstva
– Poslodavci i radnici se upućuju da u svemu postupaju u skladu sa preporukama Federalnog ministarstva zdravstva, a koje su date poslodavcima i radnicima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU