Promovirana XI. generacija mlađih inspektora

 

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova jučer je u čin ‘mlađi inspektor’ promovirano 15 kadeta Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA. Riječ je o XI. generaciji koja je u Agenciji pohađala temeljnu policijsku obuku II.razine i stekla čin ‘mlađi inspektor’.
Na prigodnoj svečanosti kadetima su prvi čestitali: Branko Vukoja, ravnatelj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, Jasmin Gogić, glavni inspektor Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA i Mate Miletić, pomoćnik ministra sigurnosti BiH. Osvrćući se na proteklih četiri mjeseca obuke, Vukoja je istaknuo kako su kadeti ozbiljno pristupili svim segmentima obuke koja je realizirana kroz 745 nastavnih i radnih sati, podijeljenih u dvije faze: teorijska nastava s praktičnim vježbama i situacijska nastava. Opći uspjeh ove generacije je vrlo dobar (4.3), a kadetkinjom generacije Nastavničko vijeće je proglasilo Milicu Burić
Naglašavajući kako su izabrali časno i odgovorno zanimanje, Vukoja, Gogić i Miletić su posebno istaknuli potrebu cjeloživotnoga učenja i usavršavanja kao osnovnog uvjeta za uspješnu borbu protiv svih oblika kriminaliteta, a s ciljem povećanja učinkovitosti rada policijskih agencija.