RAK POZIVA NA ODGOVORNO I TOČNO IZVJEŠTAVANJE O PANDEMIJI KORONA VIRUSA U MEDIJIMA

 

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) apelira na pružatelje medijskih usluga da izvještavaju odgovorno, točno i oprezno o aktuelnoj pandemiji korona virusa.

Svjetska zdravstvena organizacija je izvještavanje o korona virusu označila kao „masovnu infodemiju“, odnosno stanje u kojem mediji plasiraju oprečne informacije, kao i dezinformacije što može prouzročiti stvaranje panike među građanima.

S tim u vezi, Agencija apelira na medije da prilikom izvještavanja o ovoj temi pristupe profesionalno, pozivajući se na vjerodostojne izvore i protokole nadležnih organa, na način da se informacije objavljuju bez senzacionalizma i širenja dezinformacija koje bi mogle utjecati na širenje straha, panike i uznemirenosti šire javnosti.

Pored toga, Agencija podsjeća na odredbu koja propisuje da je svaki pružatelj medijskih usluga obvezan, na zahtjev nadležnog organa, bez naknade objaviti proglase i službena priopćenja u situacijama koje mogu predstavljati rizik po zdravlje i živote građana, sigurnost zemlje, te javni red i mir.