Sastanak s delegacijom penzionera  

Sarajevo, 23.5.2016.Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača danas su, u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, primili delegacije Saveza udruženja penzionera FBiH, na čelu s predsjednikom Skupštine Omerom Omerefendićem i predsjednikom Izvršnog odbora Mehmedalijom Rapom, te Saveza županijskih udruga umirovljenika/penzionera na čelu s predsjedateljem Ivanom Kožulom.

Sastanak je rezultirao s nekoliko konkretnih zaključaka, od kojih je jedan da će tekući deficit penzionog fonda u Federaciji BiH biti saniran u slijedeću godinu do godinu i po dana.

Također, dogovoreno je da će, počevši od ovogodišnje junske penzije, sve penzije biti isplaćene  od petog do desetog u mjesecu.

Jedan od zaključaka je da će Vlada Federacije BiH do kraja augusta utvrditi i Parlamentu FBiH uputiti Prijedlog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.

Inače, kako je u uvodu današnjeg razgovora kazao premiejer Novalić, ovakvi sastanci će biti održavani redovno, a najmanje jednom u dva mjeseca, jer su Vlada i penzionerske organizacije partneri na istom zadatku koji samo u direktnim kontaktima mogu pronaći najbolja rješenja. Osim toga, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nastavlja održavati dosadašnje stalne kontakte sa udruženjima penzionera.

Danas je dogovoreno da će biti organizovan sastanak federalne ministrice finansija i federalnog ministra rada i socijalne politike s predstavnicima dva penzionerska saveza na kojem će biti razgovarano o mogućnosti oslobađanja od plaćanja poreza na sredstva od članarine.

Predstavnici penzionera danas su istakli zadovoljstvo mjerama koje Vlada poduzima na stabilizaciji ukupnih ekonomskih prilika u Federaciji BiH, što se pozitivno odražava i na rješavanje statusa penzionera.

 

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU