TRAŽITI RJEŠENJA ZA POBOLJŠANJE STATUSA RVI PARAPLEGIČARA

Sarajevo – Kako, u okviru realnih budžetskih mogućnosti, stvoriti uslove za realizaciju zaključka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH kojim je Federalnoj vladi naloženo da do izrade Rebalansa budžeta 2016. iznađe zakonske pretpostavke i sredstva za poboljšanje statusa ratnih vojnih invalida paraplegičara 100 posto I grupe, bila je tema današnjeg sastanka u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu.

Sastanku su prisustvovali federalni premijer Fadil Novalić, zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, predsjednik Saveza RVI paraplegičara FBiH Mujo Aganović, predsjednik Saveza RVI FBiH  Esad Delić, predsjednik Koordinacije boračkih udruženja u FBiH Šerif Patković i brojni drugi predstavnici boračkih udruženja.

Predstavnici Vlade upoznali su delegaciju Saveza RVI paraplegičara da će tražiti rješenje na osnovu parlamentarnog zaključka, ali ono mora biti sistemsko i istovremeno uvezano s drugim, jer su brojna dosadašnja parcijalna rješenja dovela do stanja da su davanja velika i zbog realnih budžetskih mogućnosti ne mogu više biti povećavana. Ograničenja na ovom planu postavljena su i u pregovorima o novom aranžmanu s MMF-om.

Izneseni su podaci da je od 1996. do sada za boračku populaciju izdvojeno oko 10 milijardi KM i da se godišnje za ostvarivanje prava svih branilačkih kategorija izdvaja 325 miliona KM. Među ovim korisnicima je i 540 pripadnika RVI 100 posto I grupe koji imaju prava po Zakonu o osnovnim pravima boraca.

Stav Vlade FBiH je da nema umanjivanja prava i da će se nastaviti tražiti načini poboljšanja položaja ove kategorije boračke populacije. S tim u vezi danas je formirana interresorna radna grupa koju će činiti predstavnici ministarstava finansija i za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, predstavnici Saveza RVI paraplegičara, te Koordinacije boračkih udruženja u FBiH koji će u roku od sedam dana razmotriti danas iznesene prijedloge.

 

 

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU