V.D. GLAVNOG TUŽITELJA OBRATILA SE UČESNICIMA TRODNEVNE KONFERENCIJE O RADU NA PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA

 

Stručna edukacija o vještinama zastupanja u predmetima ratnih zločina održava se u organizaciji misije OSCE-a u BiH u okviru projekta praćenja rada na predmetima ratnih zločina.

V.d. glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH, Gordana Tadić, na početku rada konferencije, obratila se sudionicima, koji će u naredna tri dana sudjelovati na stručnim radionicima, zajedno sa međunarodnim ekspertima.

Tijekom radionica bit će razmijenja iskustva o vještinama zastupanja predmeta, ispitivanja svjedoka i prezentiranja dokaznih materijala u sudnici.

U uvodnom obraćanju, v.d. glavnog tužitelja, istakla je da Posebni odjel za ratne zločine, ima ukupno 28 tužitelja, sa kojima rade istražitelji, stručni suradnici i ostalo specijalizirano osoblje, te da su od osnutka do danas, tužitelji podigli optužnice protiv više od 800 optuženih osoba.

„Tijekom 2017. godine, u Posebnom odjelu za ratne zločine, tužitelji su podigli 38 optužnica protiv 89 osoba, a na temelju optužnica tužiteljstva, Sud BiH je u protekloj godini izrekao zatvorske kazne u ukupnom trajanju od 155 godina zatvora“.

„Također, svi tužitelji Tužiteljstva BiH, u 2017. godini ostvarili su kolektivnu normu u iznosu od 136,42 %, kvalitet optužnica iznosio je 93,58%, a u Posebnom odjelu za ratne zločine ostvarena je norma od 118,14 % što govori o napornom radu i izuzetnom zalaganju tužitelja i stručnog osoblja u protekloj godini“-istakla je u svom obraćanju v.d. glavnog tužitelja Gordana Tadić.

Na stručnoj konferenciji, sudjelovat će više desetina tužitelja i stručnog osoblja Tužiteljstva BiH, a edukatori će biti međunarodni eksperti iz SAD.

U uvodnom dijelu konferencije, nazočnima su se obratili i potpredsjednica VSTV i predsjednica Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, Jadranka Lokmić-Misirača, predstavnik OSCE-a Joeri Maas, kao i predstavnica delegacije EU u BiH Lejla Hrustanović, a obratili su se i pravni eksperti iz SAD-a James R. Gailey i Allen Snyder, kao i sutkinja Suda BiH Minka Kreho.

Stručna konferencija i obuka trajat će u programu od 3 dana.