Zovko: Moramo imati aktivniju ulogu javne diplomacije i jaču vidljivost u provedbi projekata EU-a na zapadnom Balkanu

 

Strasbourg, 12.rujna 2017.Zastupnica u Europskom parlamentu, Željana Zovko, sudjelovala je jučer na Odboru za proračunski nadzor (CONT) u razmjeni gledišta o dobrom financijskom upravljanju u politici susjedstva EU-a s Johannesom Hahnom, povjerenikom za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju.
Zastupnica se u svojoj intervenciji osvrnula na mišljenje Odbora za vanjske poslove (AFET) o općem proračunu Europske unije za 2018., koje je usvojeno na sjednici AFET-a 31. kolovoza te je podsjetila kako je potrebno povećati sredstva IPA-e za provedbu ključnih reformi u državama zapadnog Balkana.
Nadalje, u svom je izlaganju komentirala kako je, osim dodatnih financijskih sredstava, potrebno povećati vidljivost i važnost europske politike proširenja te pozitivnih učinaka na stabilnost i sigurnost koju ona donosi.
“Smatram kako nam je potrebna aktivnija javna diplomacija EU-a i vidljivost u provedbi projekata EU-a na zapadnom Balkanu kako bi se države zapadnog Balkana mogle učinkovitije oduprijeti raznim prijetnjama, poput terorizma te eksternih utjecaja trećih neeuropskih država“, zaključila je Zovko.